Turismstudenter i samverkan med värmländsk hotellnäring

 2010-01-19