Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

 2023-06-01