Sture Nordh ny ordförande för Karlstads universitet

 2003-12-01