Studie ska undersöka funktionsnedsattas upplevelse av arbetsliv vid hemarbete

 2021-11-01