Studera innovation och tjänsteutveckling i verkliga case tillsammans med forskare inom branschen

 2021-02-25