Studenters personuppgifter är offentlig handling

 2007-09-07