Studenter sköt pingisbollar i projektuppgift

 2002-01-11