Studenter planerar boende på industritomt

 2005-12-21