Studenter och personal får tycka till om rektorskandidater

 2006-01-11