Studenter och gymnasister visionerar om framtidens teknik

 2000-10-10