Studenter från hela världen läser i Karlstad

 2002-09-05