Studenter delar på 150 000 kr i stipendier

 2001-06-07