Söt Likör och CMB invigde Värmland Classic Festival

 2001-08-16