Social bakgrund spelar liten roll för studenternas resultat

 2002-12-06