Skärmen och verkligheten - två världar som smälter samman

 2016-12-07

Hör du till dem som lever med mobilen som en förlängning av dig själv – eller förfasas du av skärmens ständiga närvaro i människors liv? Malte Hagener, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Kulturvetenskapliga Forskargruppen, KuFo, studerar vår relation till bilden och skärmen. På måndag håller han en öppen föreläsning i ämnet.

Varje år sedan 2000 listar Institutet för språk och folkminne nya svenska ord som blivit populära under det gångna året. Ord som ”faktaresistens”, ”fuldelning” och ”triggervarning” har på så vis uppmärksammats. 2012 dök ordet ”köttrymden” upp på listan, ett ord som betecknar det som inte är cyberrymden – i sig ett ord som börjar få ett dammlager på sig. "Köttrymden" försvann fort, kanske för att de två världarna är på väg att smälta samman.

Malte Hagener, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Philipps-Universität Marburg, Tyskland, gästar Karlstads universitet till i februari. Han studerar för närvarande vår relation till bilder och media och fenomenet ”splitscreen” – det faktum att vi lever med en eller flera skärmar framför ögonen.

- För hundra år sedan var bilder statiska, avgränsade upplevelser, säger han. Tänk på en tavla i ett museum. Vi betraktade bilden, som satt i en ram, från en priviligierad position – du hade distans till den och kunde känna dig trygg i det. Idag rör vi oss mer och mer mot att konsumera bilder och annan media med ett verktyg som har blivit en del av oss själva. Vi manipulerar innehållet och förväntar oss att få respons. Vi kontrollerar innehållet, men det kontrollerar också oss.

Det låter nästan som en slags dubbel närvaro som är på väg att bli en?
- Verkligheten och media är på väg att smälta samman. En gång i tiden tittade vi på en film, och det var den dagens skärmtid. Nu använder vi våra verktyg till allt möjligt, och frågan är hur det påverkar oss – att hela tiden ha så många olika saker som pockar på uppmärksamhet.

Lämpligt nog surrar Malte Hageners telefon till just då.

- Nu fick jag ett mejl, till exempel, säger han. Vi är på flera platser samtidigt och vi blir ständigt påminda om det.

Alla verktyg kan hjälpa eller skada
Han är noga med att poängtera att han inte dömer vårt beteende. Exakt vad vår mediekonsumtion får för konsekvenser är det ingen som vet idag, men klart är att det påverkar och har påverkat oss som individer och samhälle.

- Det finns antagligen en enorm potential i det, och det finns säkert stora faror med det också. Men så har det varit med varje nytt verktyg vi fått. En hammare kan slå in spik, men den kan också användas för att skada en annan människa. Alla verktyg kan hjälpa eller skada, så jag vill verkligen inte säga att civilisationen kommer att gå under, eller att vi alla kommer att bli befriade av teknologin. Nya verktyg och medier har också alltid setts med viss misstanke från början. Ett berömt exempel är Platons farhågor att skrivkonsten skulle göra människor glömska, eller att lättillgängliga romaner skulle sätta griller i huvudet på kvinnor…

Det positiva med att leva i en splitscreen-värld är, enligt Malte Hagener, möjligheten att nå ut till så många människor. För 200 år sedan träffade många under sina liv enbart de människor som levde inom en fem kilometer stor radie. Idag finns det nästan inga gränser kvar.

- Lättheten i att hålla kontakten har verkligen förbättrat livet för väldigt många och ger oss större mångfald. Människor behöver inte längre anpassa sig efter normer på samma sätt som tidigare, för det finns alltid någon annan som du där ute, som delar dina intressen och passioner. Samtidigt ska vi komma ihåg, som doktorn säger, att all medicin kan bli en dödlig drog – det handlar bara om dosering.

Öppen föreläsning 12 december
Malte Hagener håller en öppen föreläsning om splitscreen-fenomenet måndag den 12 december. Hur har vår relation till bilden förändrats under de senaste 200 åren? Är splitscreen verkligen ett nytt fenomen, eller kan vi spåra det tillbaka till medeltida skönlitteratur, konst och teater? Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Titel: Splitscreen as a Symbolic Form (föredraget hålls på engelska)
Tid: 15.00
Plats: Fryxellsalen, 1B 306

Kontakt
För mer information, kontakta Maria Holmgren Troy på 054-700 14 18 eller maria.holmgren.troy@kau.se.

Professor Malte Hagener
Författare: Anders Åslund
Publicerad: 2016-12-07
Professor Malte Hagener