Samverkan och forskningens samhällsnytta poängteras i offensiv proposition från regeringen

 2020-12-18