Säkrare och självständigare studenter - tack vare VFU

 2016-12-15

Studenter från Karlstads universitet gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på ett barnsjukhus i Kambodja. Under femton år har barnsjukhuset Angkor Hospital for Children tagit emot studenter från programmet biomedicinsk analytiker. VFU:n innebär att studenterna får stifta bekantskap med tropiska sjukdomar som med ett ökande resande nu även dyker upp i Sverige.

Angkor är en stor ruinstad i norra Kambodja, strax norr om Tonlé Sap-sjön en bit utanför den nutida staden Siem Reap. Staden var centrum i ett rike med samma namn från 800-talet till 1400-talet. Där tillbringar några studenter från Karlstads universitet tio veckors praktik och tycker det är intressant att se Angkor Hospital for Childrens (AHC) val av metoder och sedan jämföra med Sverige. I Kambodja saknas mycket av den moderna utrustningen som personal i Sverige tar för given.

- Mycket av det vi ser är parasiter vi inte har hemma, samt sjukdomsbilder vi inte skulle fått se i Sverige. Det är stora kontraster mot hemma där mycket är förenklat och automatiserat. Här görs nästan allt manuellt fortfarande, säger Ellen Andersson, student på biomedicinsk analytikerprogrammet. Här kommer vi att vara i fyra veckor på sjukhuset och ha cirka tio dagar ledigt, innan vi åker tillbaka till Sverige. På AHC ger de oss också mycket mer individuellt ansvar jämfört med VFU:n hemma, vilket hjälper oss att bli säkrare och mer självständiga i vår roll som biomedicinska analytiker.

På laborationer i Sverige möter studenterna sällan patienterna, men i Kambodja passerar de barnen varje dag och inser hur lyckligt lottade vi är i Sverige.
- Många här är otroligt tacksamma och vänliga trots att deras barn är väldigt sjuka och att de saknar många bekvämligheter i livet, säger Josefin Högling, student på biomedicinsk analytikerprogrammet. Utrustningarnas modernitet är en stor skillnad, det är som att se tillbaka i tiden, men det är viktigt att veta är att deras system fungerar trots skillnaderna mot hemma.

Vilka lärdomar tar ni med hem?
- Att vi är lyckligt lottade i Sverige. Vi ser mer fattigdom och värre livsöden här än vi någonsin kommer att se i Sverige. På laboratoriet har vi lärt oss att det går att göra väldigt mycket med små medel, säger Alexander Nystrand.

Något som ni vill föra fram till andra studenter hemma på Karlstads universitet?
- Om du får chansen studera utomlands, ta den! Det är positivt för din framtida karriär och personliga utveckling, säger Linda Källmodin.

Sjukdomar som dödar barn
Två av de tropiska sjukdomar som studenterna stöter på i Kambodja är malaria och denguefeber. Malaria uppskattas till cirka 200 miljoner fall per år världen över och denguefeber cirka 50-100 miljoner fall per år. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att enbart malaria dödar ungefär 780000 människor årligen, främst barn under fem år. Ett ökat resande medför att dessa sjukdomar idag behandlas i Sverige och finns på vårdcentrals- och sjukhuslaboratorierna.

Ellen, Josefin, Alexander och Linda
Ellen, Josefin, Alexander och Linda
Ellen, Josefin, Alexander och Linda
Författare: Åsa B Höjer
Publicerad: 2016-12-15
Ellen, Josefin, Alexander och Linda
Ellen, Josefin, Alexander och Linda
Ellen, Josefin, Alexander och Linda