Religionshistoriker tilldelas internationellt pris

 2006-10-24