Rektor vill gärna fortsätta vara rektor

 2002-11-12