Rektor positiv till att samverkan poängteras i resursutredningen

 2007-11-02