Rekordår för Drivhuset vid Karlstads universitet

 2016-12-14

Nya idéer, nya entreprenörer och 124 nya företagsstarter på ett år! Ett rekordår för Drivhuset vid Karlstads universitet som aldrig tidigare varit med och stöttat så många studenter i deras företagsstarter.

- Det är fantastiskt resultat, säger Håkan Spjuth, chef för Externa relationer vid Karlstads universitet. Drivhuset har en oerhörd stor betydelse för Karlstads universitet och våra studenter. Via Drivhuset kan vi erbjuda studenterna förstklassig träning i entreprenörskap och speciellt avseende förmågan att starta och driva egna företag vilket är en väldigt eftertraktad och viktig kompetens, både bland våra studenter men även i arbetslivet.

Förstärkt samarbete
De senaste två åren har Drivhuset haft ett ännu större fokus på att komma närmare studenterna och i våras öppnade en lokal inne på universitetet, i Gläntan. Att synas mer på Karlstads universitet har varit ett stort fokus och genom att arbeta ännu mer med ambassadörer har Drivhusandan stärkts.

- Personalen på Drivhuset har gjort ett kanonjobb med att både förse idébärarna med
verktygen de behöver och uppmuntra till att våga, säger Åsa Eriksson, verksamhetschef på Drivhuset vid Karlstads universitet. Sen är jag övertygad om att vårt så kallade kompetensteam bestående av studenter från Karlstads universitet som arbetar som inspiratörer för andra studenter, men även som experter inom sitt utbildningsområde, har haft en stor betydelse.

Bra bollplank
Bakom en av företagsstarterna står Erik Steijner, en av grundarna till Migyston Group AB, som är ett svenskt-kinesiskt Trade & Invest Office, med säte i Karlstad, Hong Kong och Zhengzhou. Erik har haft kontakt med Drivhuset ända sedan universitetstiden.

- Affärsidén formade vi själva men Drivhuset var ett bra bollplank när idéerna blev allt för spridda. Via Drivhuset fick vi också hjälp med att hyra vårt första kontor, säger Erik Steijner.

Om Drivhuset
Drivhuset startades av två studenter från Karlstads universitet 1993 och finns idag på 15 platser i Sverige och Norge. Syftet med Drivhuset är att så många studenter som möjligt ska få förverkliga sina idéer i form av företag. Hittills har 8 737 företag startats genom Drivhusen i Sverige.

Läs mer om Drivhuset här.

Drivhuset stöttar studenter på universitet på deras väg mot ett företagande.
Författare: Sophia Hedmark-Stefansson/Drivhuset
Publicerad: 2016-12-14
Drivhuset stöttar studenter på universitet på deras väg mot ett företagande.