Regeringen ger 750 000 kr till vidareutbildning av yrkesverksamma

 2001-07-24