''Prestera under press är en utmaning''

 2004-09-01