Positiva budgetbesked från regeringen

 2005-09-20