Per Kristensson kommenterade Covid-kommunikationen i TV4:s nyhetsmorgon

 2020-12-09