Ojämn könsfördelning på tre av fyra högskolekurser

 2001-03-27