Oförändrat budgetläge för Karlstads universitet

 2023-09-20