Nytt bokkapitel om medborgardata som resurs inom offentlig förvaltning

 2021-03-15