Naturolyckor kan öppna möjligheter till förändring

 2023-05-03