Näringslivet tar båten till samverkan

 2010-03-16