Närhet, nätverk och magkänsla i samspel när chefer rekryteras/Interaction of proximity, network and gut feeling when recruiting managers

 2023-02-03