Musikhögskolan Ingesund framför mässa i Stockholm

 2004-11-02