Musikhögskolan Ingesund får utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå

 2022-06-21