Modell för kundvärde blev vinnande artikel

 2009-02-18