MIMM Day - ett bra initiativ från akademin för att få kontakt med näringslivet

 2022-12-23