Mikael Karlsson är ny ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen

 2002-06-18