Lars-Gunnar Engström ny ledamot i FoU Välfärd Värmland

 2016-12-08

Under hösten har Lars-Gunnar Engström tillträtt som ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland. Han är lektor i socialt arbete tillika programledare för socionomprogrammet och ser klara fördelar med den nära kopplingen mellan kommunernas verksamhet och universitetets utbildning och forskning.

FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling vid Karlstads universitet. Uppdraget är att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter i Värmland. FoU Välfärd Värmland har tre huvudmän: Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland.

- En av styrkorna är den nära kopplingen mellan universitetet och kommunerna, vilket är lite unikt för FoU Välfärd Värmland jämfört med liknande verksamheter i övriga landet. Det tror jag är viktigt att fortsätta värna om. Jag ser också en fördel med en stark koppling mellan verksamheten, utbildningen och ämnet socialt arbete, säger Lars-Gunnar Engström.

FoU Välfärd Värmland har idag en bred verksamhet med seminarier, workshopar och nätverk. Både en styrka och en utmaning, tycker Lars-Gunnar Engström:

- Under senare år har verksamheten gått mer mot kunskapsspridning än kunskapsproduktion. Det är en spegling av kommunernas behov och kanske en kärvare ekonomi där utvärderingar som vi kan göra får mindre utrymme. Men det kanske också är något vi får verka för framöver, att det även finns en produktion av ny kunskap.

Välfärd och sociala frågor är ett intresseområde alltsedan tiden på Försäkringskassan. Det var också här som Lars-Gunnar som samarbetet med akademin började.

-Dåvarande chefen på Försäkringskassan var mycket intresserad av forsknings- och utvecklingsfrågor och samarbete med högskolor och universitet. På så sätt kom jag i kontakt med akademin, ett samarbete som fördjupades. Jag disputerade i folkhälsovetenskap med en avhandling om långtidssjukskrivning. Sedan nära 10 år tillbaka är jag på socialt arbete. Idag är jag programledare för socionomprogrammet och undervisar i bland annat metod, utvärdering och evidens. I styrelsen för FoU Välfärd Värmland hoppas jag kunna ge uttryck för vad universitetet och socionomprogrammet kan bidra med i det gemensamma arbetet.

- En av styrkorna är den nära kopplingen mellan universitetet och kommunerna, säger Lars- Gunnar Engström, ny ledamot i FoU Välfärd Värmland.
Författare: Christina Knowles
Publicerad: 2016-12-08
- En av styrkorna är den nära kopplingen mellan universitetet och kommunerna, säger Lars- Gunnar Engström, ny ledamot i FoU Välfärd Värmland.