Kunskapsformer inom visuell gestaltning (KVG) – vad är det?

 2021-09-28