Kjerstin Almqvist får Stiftelsen Allmänna Barnhusets stora pris

 2023-04-21