Kerstin Norén - Årets näringslivskvinna

 2010-04-21