Karlstadsstudenter har garanterat tak över huvudet

 2009-08-03