Karlstadsstudent vidare i Venture Cup

 2000-12-08