Karlstads universitetsbibliotek är Årets Miljöbyggnad

 2017-11-23