Karlstads universitets första Hedersalumner

 2007-05-02