Karlstads universitets första Edbergprofessor tillsatt

 2001-09-11