Karlstads universitet värms med geoenergianläggning

 2012-11-13