Karlstads universitet ska ha 20% kvinnliga professorer 2001-2004

 2000-06-16