Karlstads universitet ser allvarligt på falska examensbevis och ”bluffuniversitet”

 2005-04-29