Karlstads universitet och företaget Dizparc sjösätter nytt forskningsprojekt inom cybersäkerhet

 2023-09-29