Karlstads universitet får rätt att examinera civilingenjörer

 2000-06-20